CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Local maxima in quadratic LMA processes

J. Jith ; S. Gupta ; Igor Rychlik (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
Proceedings of 11th ASCE Conference. 11th ASCE Joint Specialty Conference on Probabilistic Mechanics & Structural Reliability (EMI/PMC 2012), June 17-20 2012 Notre Dame, Indiana (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

länk till konferensprogrammet: http://emipmc12.nd.edu/docs/Final_Program.pdfDenna post skapades 2013-06-13. Senast ändrad 2013-06-14.
CPL Pubid: 178365

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Sannolikhetsteori och statistik

Chalmers infrastruktur