CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Digital Dissolution of Disegno

Staffan Lundgren (Institutionen för arkitektur)
SITE (1650-7894). 33, p. 267-282. (2013)
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Formas 2011-75Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-06-12. Senast ändrad 2015-01-08.
CPL Pubid: 178321

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för arkitektur (2005-2017)

Ämnesområden

Building Futures
Arkitekturteknik
Arkitektur

Chalmers infrastruktur