CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Semiconductor Wafer Bonding: Science, Technology and Applications. The Electrochemical Society Proceedings Series.

Karl Hobart ; Charles Hunt ; Helmut Baumgart ; Tadatomo Suga ; Stefan Bengtsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
(2005)
[Bok, med redaktör]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 17829

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur