CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Semiconductor Wafer Bonding VII: Science, Technology and Applications. The Electrochemical Society Proceedings series.

Stefan Bengtsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Helmut Baumgart ; Charles Hunt ; Tadatomo Suga
(2003)
[Bok, med redaktör]


Denna post skapades 2007-01-15. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 17828

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik (2003-2006)

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur