CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Samarbete för hållbar regional utveckling?

Stig Montin (Förvaltningshögskolan ; Mistra Urban Futures)
Regioner, regionalism och entreprenörskap, Redaktörer: Olausson, Pär M. & Jon Nyhlén p. 11-28. (2013)
[Kapitel]

Nyckelord: Göteborgsregionen, rådslag, hållbar tiilväxt, styrningDenna post skapades 2013-06-11. Senast ändrad 2015-04-02.
CPL Pubid: 178279

 

Institutioner (Chalmers)

Förvaltningshögskolan (GU)
Mistra Urban FuturesMistra Urban Futures (GU)

Ämnesområden

Statsvetenskap

Chalmers infrastruktur