CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Semiconductor Wafer Bonding: Science Technology, and Applications VI

Helmut Baumgart ; Charles Hunt ; Stefan Bengtsson (Institutionen för mikroelektronik) ; Takao Abe
(2001)
[Bok, med redaktör]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 17826

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik (1995-2003)

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur