CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Si/SiO2/Si heterostructure barrier varactor diode made by wafer bonding

Stefan Bengtsson (Institutionen för mikroelektronik)
Proc. 6th International Symposium on Semiconductor Wafer Bonding. The Electrochemical Society. Vol. 2001 (2001), 27, p. 205.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 17824

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik (1995-2003)

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur