CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Considerations of different physical placements of the processing elements in a hypercube using optical planar interconnection technology

Håkan Forsberg (Institutionen för datorteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2002. - 23 s.
[Rapport]


Denna post skapades 2013-06-11.
CPL Pubid: 178238

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datorteknik (2002-2004)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Technical report - Chalmers University of Technology, Department of Computer Engineering, Göteborg 2002:17