CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Formation of directly bonded Si/Si interfaces in ultra-high vacuum

Karin Ljungberg ; Francois Grey ; Stefan Bengtsson (Institutionen för fasta tillståndets elektronik)
Proc 2nd International Symposium on Control of Semiconductor Interfaces. North-Holland. p. 813. (1997)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-11-17. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 17823

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fasta tillståndets elektronik (1985-1998)

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur