CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Full-Custom vs. Standard-Cell Based Design – An Adder Comparison

Henrik Eriksson ; Tomas Henriksson ; Per Larsson-Edefors (Institutionen för datorteknik, Integrerade elektroniksystem)
Proceedings of the 2002 Swedish System-on-Chip Conference Falkenberg, Sweden, March 18-19, 2002. (2002)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2013-06-11. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 178221

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datorteknik, Integrerade elektroniksystem (2002-2004)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur