CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Achieving Improved Fault Detection Efficiency Combing Three Different Fault Injectors in Time-Triggered Systems

S. Blanc Clavero ; A Ademaj ; Håkan Sivencrona (Institutionen för datorteknik)
5th Design & Diagnostics of Electronic Circuits & Systems, DDECS 2002, Brno, Tjeckien, 2002 (2002)
[Konferensbidrag, poster]


Denna post skapades 2013-06-11.
CPL Pubid: 178213

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datorteknik (2002-2004)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur