CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Spontaneity of hydrophobic Si-Si bonding and properties of the bonded interfaces

Karin Ljungberg ; Anders Söderbärg ; Stefan Bengtsson (Institutionen för fasta tillståndets elektronik) ; Anders Jauhiainen (Institutionen för fasta tillståndets elektronik)
Proc of the 2nd International Symposium on Semiconductor Wafer Bonding. The Electrochemical Society Vol. 93 (1993), 29, p. 473.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 17817

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fasta tillståndets elektronik (1985-1998)

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur