CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The vertical stability of slender load-bearing façade systems

Karin Lundgren (Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad)
Nordic Concrete Research (0800-6377). Vol. 22 (1999), 1, p. 77-96.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 1781

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad (1971-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur