CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Advanced planning and scheduling systems: effects on supply chain planning

Patrik Jonsson (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport) ; Martin Rudberg
Proceedings of the annual Nofoma conference (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-06-07. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 178063

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport (2005-2016)

Ämnesområden

Produktion
Transport
Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur