CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Diamond based silicon-on-insulator materials and devices

Stefan Bengtsson (Institutionen för mikroelektronik) ; Mats Bergh (Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap)
Perspectives, Science And Technologies For Novel Silicon On Insulator Devices Vol. 73 (2000), p. 97-107.
[Konferensbidrag, refereegranskat]

In Nato Advanced Science Institute Series, Sub-Series 3, High TechnologyDenna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 17802

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroelektronik (1995-2003)
Institutionen för mikroelektronik och nanovetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur