CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A model for the bond between concrete and reinforcement

Karin Lundgren (Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad) ; Kent Gylltoft (Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad)
Magazine of Concrete Research Vol. 52 (2000), 1, p. 53-63.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 1780

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad (1971-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Three-Dimensional Modelling of Bond in Reinforced Concrete Theoretical Model, Experiments and Applications