CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Guest editorial: Workshop on Reconfigurable Computing

Ioannis Sourdis (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; C. S. Bouganis ; M. Pericas
Journal of systems architecture (1383-7621). Vol. 59 (2013), 2, p. 77-77.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-06-05. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 177974

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)