CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ökad askmängd - hur påverkas förbränningen?

Henrik Ström (Institutionen för energi och miljö, Energiteknik ; Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
Framtida Närvärme Workshop 2, Stockholm, Sverige (2012)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-06-05. Senast ändrad 2014-09-29.
CPL Pubid: 177965

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Energiteknik (2005-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Energiteknik
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur