CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Computational fluid dynamics for detention tanks : simulation of flow pattern and sedimentation

Åsa Adamsson (Institutionen för vattenbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1999. - 110 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: CFD, numerical simulation, sanitary engineering, detention tank, flow patter, tracer study, sedimaentation, bed shear stress, storage tankDenna post skapades 2006-09-19. Senast ändrad 2013-11-21.
CPL Pubid: 17796

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenbyggnad (1946-2000)

Ämnesområden

Vattenteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


Bed shear Stress Boundary Conditions for Storage Tank Sedimentation


Measurement and three-dimensional simulation of flow in a rectangular detention tank


Examination

Datum: 2000-01-18
Tid:
Lokal:

Ingår i serie

Report - Institutionen för vattenbyggnad, Chalmers tekniska högskola. Series A 31