CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A 44 dBm 1.0-3.0 GHz GaN Power Amplifier with over 45% PAE at 6 dB back-off

David Gustafsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Christer Andersson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik ; GigaHertz Centrum) ; Richard Hellberg ; Christian Fager (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik ; GigaHertz Centrum)
Proc. International Microwave Symposium (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-06-04. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 177941