CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical methods of solving magnetic nonlinear boundary value problems in electrical machinery

Herman H. Helgesen (Institutionen för elektromaskinlära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1969. ISBN: 99-0541502-5.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-06-04.
CPL Pubid: 177886

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromaskinlära (1944-1982)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 87