CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical Evaluation of Clinical Applicator for Microwave Hyperthermia Treatment of Head & Neck Tumors

Hana Dobsicek Trefna (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik) ; Pegah Takook (Institutionen för signaler och system) ; Johanna Gellermann ; Jian Yang (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Shirin Abtahi (Institutionen för signaler och system) ; Mikael Persson (Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik)
7th European Conference on Antennas and Propagation (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Design, analysis and evaluation of a novel antenna applicator for microwave hyperthermia. The self-grounded Bow-Tie antenna immersed in cylindrical water bolus serves as an array element. The applicator consists of 12 to 18 elements arranged in one to three ring set-ups and operates at frequency range between 400 and 1000 MHz.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-06-03. Senast ändrad 2013-11-01.
CPL Pubid: 177882

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Biomedicinsk elektromagnetik (2006-2017)
Institutionen för signaler och system (1900-2017)
Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Medicinsk apparatteknik

Chalmers infrastruktur