CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Application of wide line nuclear magnetic resonance spectroscopy : interpretation of line shape functions : studies of glass structures

Sven Erik Svanson (Institutionen för fysikalisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1969. ISBN: 9971-0-0472-0.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-06-03.
CPL Pubid: 177871

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysikalisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Fysik
Kemi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 91