CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Contributions to the dynamics of flexible strings : with particular attention to the steady rotatory motion of the elastic string

Erland Yhland (Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1961. ISBN: 99-0510717-7.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-06-03.
CPL Pubid: 177841

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik (1972-2003)

Ämnesområden

Materialteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 32