CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the structures of peroxochromates

Rolf Stomberg (Institutionen för oorganisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1965. ISBN: 99-0588459-9.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-06-03.
CPL Pubid: 177829

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för oorganisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Oorganisk kemi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 48