CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kiselorganiska studier : en preparativ och refraktometrisk undersökning av några kiselorganiska föreningar

Bengt Smith (Institutionen för organisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1951. ISBN: 991-553320-9.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-06-03.
CPL Pubid: 177828

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för organisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Organisk kemi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 6