CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Formation and reactions of thiosulphate during the sulphite cellulose process

Nils-Herman Schöön (Institutionen för teknisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1962. ISBN: 99-0510725-8.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-06-03.
CPL Pubid: 177824

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk kemi (1946-1998)

Ämnesområden

Kemi
Pappers-, massa- och fiberteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 35