CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Linear analysis of frame structures by use of algebraic topology

Alf Samuelsson (Institutionen för byggnadsstatik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1962. ISBN: 99-0510726-6.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-06-03.
CPL Pubid: 177823

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsstatik (1949-1984)

Ämnesområden

Algebra och logik
Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 36