CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the linearized field theory of traveling wave tubes

Sven Olving (Institutionen för elektronik och ultrakortvågsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1960. ISBN: 99-0510689-8.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-06-03.
CPL Pubid: 177820

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektronik och ultrakortvågsteknik (1955-1961)

Ämnesområden

Fysik
Acceleratorfysik och instrumentering

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 24