CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the stress distribution of cylindrical elastic bodies in contact

Allan Persson (Institutionen för hållfasthetslära)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1964. ISBN: 99-0510745-2.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-06-03.
CPL Pubid: 177819

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för hållfasthetslära (1900-2003)

Ämnesområden

Annan teknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 41