CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimal Aperture Distribution of Near-Field Antennas for Maximum Signal Penetration

Aidin Razavi (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Jian Yang (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Tomas McKelvey (Institutionen för signaler och system, Signalbehandling)
7th European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2013, Gothenburg, Sweden, 8-12 April 2013 p. 279-283. (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We present an investigation on the optimal aperture, both its size and current source distribution, for the maximum penetration of signals in near-field applications. The near-field beam radius is calculated for different size of the uniform Huygen's source distribution so that the optimal size of a uniform Huygen aperture is concluded. For a general aperture distribution, both analytical methods and optimization algorithm are applied.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-05-31. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 177769

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)
Institutionen för signaler och system, Signalbehandling (1900-2017)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Optimal Near-field Antenna Apertures in Lossy Media