CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Micromachined Groove Gap Waveguides for 100 GHz applications

Sofia Rahiminejad (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Hasan Raza (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Ashraf Uz Zaman (Institutionen för signaler och system, Antenner) ; Sjoerd Haasl ; Peter Enoksson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Per-Simon Kildal (Institutionen för signaler och system, Antenner)
7th European Conference on Antennas and Propagation, EuCAP 2013, Gothenburg, Sweden, 8-12 April 2013 (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-05-31. Senast ändrad 2013-12-05.
CPL Pubid: 177763

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Institutionen för signaler och system, Antenner (2005-2014)

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Produktion
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

NFL/Myfab (Nanofabrication Laboratory)