CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A study of some inorganic thallium (I) and silver (I) complexes

Rolf O. Nilsson (Institutionen för oorganisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1958. ISBN: 99-0510670-7.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-31.
CPL Pubid: 177739

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för oorganisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Oorganisk kemi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 19