CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Contributions to the calculation and measurement of intermodulation noise and groupdelay in wideband radio-relay systems

Robert I. Magnusson (Institutionen för tillämpad elektronik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1964. ISBN: 99-0512517-5.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-31.
CPL Pubid: 177737

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad elektronik (1900-2003)

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 42