CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Structurally reinforced concrete pavements

Anders Losberg (Institutionen för byggnadsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1960. ISBN: 99-0510713-4.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-31.
CPL Pubid: 177735

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsteknik (1949-1964)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik
Konstruktionsmaterial

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 29