CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Relationship between various surface properties of wool fibers

Joel Lindberg (Institutionen för textilkemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1953. ISBN: 991-553323-3.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-31.
CPL Pubid: 177733

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för textilkemi (1948-1977)

Ämnesområden

Kemi
Textil-, gummi- och polymermaterial

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 9