CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bearing capacity of plain and reinforced concrete walls

Lars-Erik Larsson (Institutionen för vattenbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1959. ISBN: 99-0510682-0.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-31.
CPL Pubid: 177717

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenbyggnad (1946-2000)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 20