CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the structure of boron oxide and alkali borate glasses

Jan Krogh-Moe (Institutionen för oorganisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1959. ISBN: 99-0510685-5.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-31.
CPL Pubid: 177714

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för oorganisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Oorganisk kemi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 22