CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Moving from Petaflops to Petadata

M. J. Flynn ; O. Mencer ; V. Milutinovic ; G. Rakocevic ; Per Stenström (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; R. Trobec ; M. Valero
Communications of the ACM (0001-0782). Vol. 56 (2013), 5, p. 39-42.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: productivityDenna post skapades 2013-05-31.
CPL Pubid: 177703

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Datorteknik

Chalmers infrastruktur