CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the Design of Computer Algebra Systems

Sibylle Schupp (Institutionen för datavetenskap, Software Engineering) ; Rudiger Loos
Computer Algebra Handbook, Springer-Verlag 2003 (2003)
[Kapitel]


Denna post skapades 2013-05-30.
CPL Pubid: 177686

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datavetenskap, Software Engineering (2002-2004)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur