CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

How will car users shape electromobility and how will electromobility shape users?

Pontus Wallgren (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors) ; Helena Strömberg (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors)
Systems Perspectives on Electromobility 2013 p. 129-137. (2013)
[Kapitel]

Also published in: Sandén, B. A. ; Pettersson, K. (2014) Systems Perspectives on Electromobility 2014. Göteborg: Chalmers University of Technology ISBN: 978-91-980973-9-9Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-05-30. Senast ändrad 2015-05-08.
CPL Pubid: 177673

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors (2008-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Transportteknik och logistik
Farkostteknik
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur