CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

How do trade media influence building practice

Pernilla Gluch (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi) ; Ann-Charlotte Stenberg (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi)
Building Research and Information Vol. 34 (2006), 2, p. 104-117.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: communication, environmental behaviour, green building, knowledge exchange, trade magazines, SwedenDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2017-10-17.
CPL Pubid: 17766

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi (2005-2007)

Ämnesområden

Building Futures
Hållbar utveckling
Samhällsbyggnadsteknik
Medie- och kommunikationsvetenskap
Kommunikationsvetenskap
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur