CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stability of rock-fill breakwaters

Per Anders Hedar (Institutionen för vattenbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1960. ISBN: 99-0510704-5.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-29.
CPL Pubid: 177652

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för vattenbyggnad (1946-2000)

Ämnesområden

Vattenteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 26