CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On hydrodynamic lubrication with special reference to cavitation in bearings

Leif Floberg (Läran om maskinelement)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1961. ISBN: 99-0510714-2.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-29.
CPL Pubid: 177651

 

Institutioner (Chalmers)

Läran om maskinelement (1949-1964)

Ämnesområden

Maskinteknik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 30