CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A contribution to the experimental study of the bending properties of fabrics

Tryggve Eeg-Olofsson (Institutionen för textilmekanik)
Göteborg : Sv. textilforskningsinst., 1957. ISBN: 991-809264-5.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-29. Senast ändrad 2013-05-29.
CPL Pubid: 177649

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för textilmekanik (1951-1976)

Ämnesområden

Textil-, gummi- och polymermaterial

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 13