CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Investigations on light nuclei with radiative proton capture reactions

Jean Dubois (Institutionen för fysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1963. ISBN: 99-0510730-4.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-29.
CPL Pubid: 177648

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik (1900-2003)

Ämnesområden

Kärnfysik
Atom- och molekylfysik och optik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 38