CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental studies of nuclear structure by means of proton and neutron capture reactions

Sven-Erik Arnell (Fysiska institutionen)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1964. ISBN: 99-0512527-2.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-29.
CPL Pubid: 177646

 

Institutioner (Chalmers)

Fysiska institutionen (1964-2000)

Ämnesområden

Kärnfysik
Atom- och molekylfysik och optik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 44