CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Electromagnetic separation of isotopes in a small laboratory machine

Olle Almén (Institutionen för fysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1962. ISBN: 99-0510724-x.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-29.
CPL Pubid: 177644

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik (1900-2003)

Ämnesområden

Atom- och molekylfysik och optik
Acceleratorfysik och instrumentering

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 34