CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design and analysis of optimal multivariable control systems : a linear approach

Felix Aasma (Institutionen för regleringsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1963. ISBN: 99-0510733-9.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-29.
CPL Pubid: 177637

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för regleringsteknik (1959-1971)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 39