CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the absolute and relative accuracy obtainable by some methods when predicting neutron and gamma ray attenuation and fast neutron spectrum in reactor shields

Erkki Aalto (Institutionen för reaktorfysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1965. ISBN: 99-0512546-9.
[Doktorsavhandling]


Denna post skapades 2013-05-29.
CPL Pubid: 177633

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reaktorfysik (1960-2005)

Ämnesområden

Kärnfysik
Atom- och molekylfysik och optik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola 51